Ogräsbekämpning med hetvatten

Miljövänlig ogräsbekämpning med KENT Wheadter


Kent har vidareutvecklat sina högtryckstvättar för att även köra ogräsbekämpning.


Wheadter tillverkas i flera grundvarianter för olika behov.

Grunden i samtliga är en högtryckspump för vatten och dieselpanna för värme