Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning


På två olika sätt


Med avstrykare och glyfosat för selektiv ogräsbekämpning.


Med hetvatten/ånga för miljövänlig bekämpning av oönskad växtlighet