Avstrykare för kemisk bekämpning

Avstrykning med avstrykare är ett säkert sätt att utrota ogräs och skadeväxter i odlingar, på grusgångar mellan gångplattor, under buskar , träd, staket och häckar.

Avstrykarna är lätta redskap avsedda för punktbekämpning i trädgårdar, grönsaksodlingar, betesmarker, plantskolor och radodlingar.

Med specialvekar överför man det systemiskt verkande Roundup direkt på ogräsets blad.

Preparatet transporteras runt i växten (systemiskt) och kommer även ned i rötterna - ogräset dör  efter några veckor.

För att få bästa rotverkan behöver växten vara i god tillväxt.

 


Avstrykarna finns i  följande storlekar

 

Punktaren 5 cm            410 ml

10 cm                           450 ml

18 cm                           500 ml   

32 cm                           850 ml

4x5cm                          820ml  mot björnloka,skräppa o dylika storblad


Kallades tidigare HARDI  Weed-Viper, och är ett bra sätt att selektivt

bekämpa ogräs -delar finns även till äldre modeller.


Vi har även levererat 3 m avstrykare  med 2 cykelhjul