Tvättar med vattentank

KENT högtryckstvättar med tank

Tvätta gångplattor, väggar,gravstenar, skyltar, klotter m.m. utan behov av el- eller vattenuttag på tvättplatsen.


Hydraldriven högtryckstvätt med tank på 200 eller 300 liter med hydraul driven HT pump.

Automatisk slangvinda med 15m alt. 20m HT slang och tvättlans med tryckreglering.

Kapacitet 150 Bar15 lit/min alt. 200 Bar beroende av  traktorns hydraulkapacitet. Behov minst 40 lit / min vid 160 Bar från hydraulik för 150 Bar  vattentryck.
Komplett enhet med tank 300 lit.14 HK bensinmotor med speedomat varvtalsreglering, ökar till fullt från tomgång när pistolen öppnas. HT pump 240Bar 15lit,200Bar 18liter eller 170Bar 21liter

Aut slangvinda (med fjäder) och 15m eller 20m HT slang (400 Bar)


Idealisk för klottersanering, tvätta gångplattor, väggar, skyltar m.m. utan behov av el eller vattenuttag på tvättplatsen