Tvättar med vattentank

KENT högtryckstvättar med tank

Tvätta gångplattor, väggar,gravstenar, skyltar, klotter m.m. utan behov av el- eller vattenuttag på tvättplatsen.


Hydraldriven högtryckstvätt  med tank på 200 eller 300 liter med hydraul driven HT pump.

Automatisk slangvinda med 15 m HT slang och tvättlans med tryckreglering.

Kapacitet 150 Bar15 lit/min alt. 200 Bar beroende av  traktorns hydraulkapacitet. Behov minst 40 lit / min vid 160 Bar från hydraulik för 150 Bar  vattentryck.


Komplett enhet med tank 300 lit.13 HK bensinmotor med speedomat varvtalsreglering, ökar till fullt från tomgång när pistolen öppnas. HT pump 220 Bar 15 lit, Aut slangvinda (med fjäder) och 15 m HT slang (400 Bar)


Idealisk för klottersanering, tvätta gångplattor, väggar, skyltar m.m. utan behov av el eller vattenuttag på tvättplatsen