Tvättar med vattentank

Komplett enhet med tank 300 liHonda 13 HK bensinmotor

med speedomat varvtalsreglering,

ökar till fullt från tomgång när pistolen öppnas

HT pump 220 Bar 15 lit

Aut slangvinda (med fjäder) och 15 m HT slang (400 Bar)


Idealisk för klottersanering

Tvätta gångplattor, väggar, skyltar m.m. utan behov av el eller vattenuttag på tvättplatsen

 


Tvätta gångplattor, väggar,gravstenar, skyltar, klotter m.m.

utan behov av el- eller vattenuttag på tvättplatsen.


Hydraldriven högtryckstvätt  med tank på 200 eller 300 liter

med Hydraul driven HT pump

Automatisk slangvinda ( fjäder) med 15 m HT slang.

Tvättlans med tryckreglering

Kapacitet 150 Bar15 lit/min alt. 200 Bar beroende av  traktorns

hydraulkapacitet.

Behov minst 40 lit / min vid 160 Bar från hydraulik

för 150 Bar  vattentryck


KENT högtryckstvättar med tank

Muntarp 1 Ormaryd

571 92  NÄSSJÖ

070-6680217 

svemac@svemac.se